Historie hradu a zámku Skalka

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1357, kdy se jeho název objevuje v predikátu Petra ze Skalky, ale není vyloučen ani starší původ hradu. Z rodu pánů ze Skalky se pak ještě ve 14. a na počátku 15. století několikrát při různých příležitostech postupně připomínají Ješek, Kunrát, Rydkéř, Petr a Erhart.

V roce 1414 je jako majitel Skalky uveden Hanuš Kaplíř ze Sulevic, který v husitských válkách stál na straně krále Zikmunda. Kaplířové drželi panství minimálně do roku 1496.

Roku 1522 se zde připomíná Jiřík Vrš ze Sadlna.

Po ztrátě Žlutic kupuje Skalku v roce 1540 Jan Žlutický z Vřesovic (pravnuk slavného husitského válečníka Jakoubka z Vřesovic), ovšem již r. 1544 prodává hrad zpět Kaplířům ze Sulevic a stěhuje se neznámo kam.

Od roku 1544 tedy získali hrad opět Kaplířové, konkrétně Jan Kaplíř ze Sulevic a na Košťálově. Po něm ho zdědil po r. 1558 jeho syn Zdeslav († asi 1566). Kaplířové vlastnili Skalku až do roku 1578, kdy ji sňatkem (s dcerou Zdeslava Annou) získal Adam Hrzán z Harasova.


"...ona na Skalce nic jiného nedělá, než žere a pije a se užírá a dceru svou že též k tomu vede, aby se užírala, drak tlustej; můj pán o tom jednal, nikda toho hodna nebyla, aby se do toho rodu dostala..."
- Hedvika Kaplířová z Doupova o Evě Kunšovně z Lukovce, vdově po Zdeslavu Kaplíři ze Sulevic (zápis ze 16. století) -

Během třicetileté války lavíroval majitel Skalky Zdeslav Hrzán z Harasova (syn Adamův) mezi válčícími stranami. Skalku se mu ale podařilo udržet a uhájit před konfiskací ze strany královské komory. Za švédského vpádu v roce 1639 byl hrad zpustošen a od té doby přestal být obývaný. Hrzánové se rozhodli postavit nové rezidenční sídlo, jehož podoba nasvědčuje vzniku ve 2. polovině 17. století. Stalo se tak pravděpodobně za Jana Adama z Harasova († 1681), povýšeného v roce 1650 do panského stavu a roku 1666 mezi říšská hrabata. Jako autor projektu je uvažován Antonio della Porta.

Z původního hradu se do dnešních dob dochovala hradní věž (bergfrit), vysoká asi 15 metrů. Počátkem 17. století věž sloužila jako vězení. Z této doby se ve spodku věže dochovaly dva nápisy tehdejších vězňů:

Léta 1605 Jan Anděl seděl, že sem jednoho (zbil? okradl?) tu neděli po svatém Vítě neděl 20

Anno domini, léta 1615 s. r. domi. Pavel páně Skalského seděl pro krádež

V roce 1719 se oženil Ferdinand Hrzán z Harasova a na Skalce s Marií Putzovou z Adlerthurnu, dědičkou Dlažkovic a Podsedic; panství Skalka bylo spojeno s dominii Dlažkovice a Podsedice a zámek Skalka se stal jejich správním střediskem.

Později panství získal rod Hatzfeldů. Jako první je zmiňován Franz von Hatzfeld († 1738), od roku 1733 vlastnil Skalku jeho syn Karel Ferdinand z Hatzfeldu (Carl Friedrich von Hatzfeld, 1718 - 1793), který v roce 1779 založil v Podsedicích továrnu na těžbu a zpracování českého granátu (tzv. Granátku) a tak položil základy pro granátový průmysl v Českém středohoří. Poté panství zdědili jejich příbuzní Schönbornové.

22. ledna 1945 se na zámku narodil Kryštof Maria Schönborn, ovšem už v září téhož roku byla jeho rodina odsunuta a později žila převážně v Rakousku. Kryštof Maria Schönborn byl od roku 1995 vídeňským arcibiskupem a od roku 1998 kardinálem.

Od roku 1948 měl zámek v užívání Státní statek, po roce 1976 byl adaptován na depozitář Státního oblastního archivu.

Od 10. 8. 2001 je majitelem zámku Skalka obec Vlastislav.

Hrady a zámky Českého středohoří a Poohří: Milešov - Pátek - Skalka - Stekník - Vrbičany
  © 2019 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts